Skrytý starodávný kout Bzdinka, rybník a památné duby

Pár kroků za Dobříší, u malé chatařské osady, leží soustava dvou rybníčků – Bzdinka. Obklopeny starodávnými duby vytváří milé zákoutí mezi poli, které by člověk napohled snad ani nečekal. Stejně jako rybníčky, jmenuje se i okolí, jinak také domov mnoha vzácných ptačích druhů.

Bzdinka leží na prastaré Zlaté stezce, která tudy vedla a řada kapliček v okolí vypráví i o poutnících snad mířících na Svatou Horu u Příbrami. Po pocestných dostalo místo jméno, byť tím pocestným byl hejtman táborský a pražský, stoupenec Jana Žižky – Jan Hvězda z Vicemilic, řečený Bzdinka, se svou osmdesáti hlavou družinou.

Bzdinka táhl dobýt nedalekou tvrz Obořiště. Zde zajal 11 lidí a jejího majitele, katolického zemana Jindřicha Kolomana z Křiklavy. Husité všechny usmrtili a vydali se zpět k jihu. V opatrném oblouku obešli Dobříš až došli do míst, které se dnes jmenují stejně jako jejich hejtman – Bzdinka.

Pro něj rok 1425 nebyl právě nejšťastnějším. Když se zastavil u zdejšího rybníka, prý se v něm začal topit a nebýt jeho doprovodu, snad by to byl jeho den poslední. Leč přesto všechno i tak se rok 1425 stal jeho posledním. Na podzim byl v průběhu vojenských tažení ve východních a středních Čechách zraněn při obléhání hradu Mladá Vožice. Zranění bylo vážné a Bzdinka se z něho již nikdy nevýléčil. Dne dne 18. října 1425 byl uzavřen “Vožický mír” mezi Tábory a Sirotky na jedné straně a Pražany a Jednotou na straně druhé. Ten den je uváděn i jako poslední den Bzdinkova života.

Rybník a potůček

Potůček z rybníka míří svým tokem k Dobříši, kde vtékal do rybníčku někde u Husových sadů. Dnes je skryt v kanalizaci vybudované na konci 19. století, financované “pivním krejcárkem”. Pivní krejcárek byla zvláštní daň uvalená na pivo. Původně byl určen na kompenzaci platů tehdejších učitelů

Dnes je potok skryt v kanalizaci pod náměstím neb Dobříš ohrožoval záplavami, byť dnes si to už asi těžce představujeme. Ještě roku 1984 se v důsledku bouře rozvodnil a zalil náměstí do výše 30 centimetrů v podobě dravé řeky. Zaplavoval okolní doby, sklepy a v ulici Plk. Petroviče bylo vody na jeden metr.

Prastaré duby

Žádný návštěvník Bzdinky nepřehlédne prastaré statné duby, které rybník obklopují. Žádný sice nepamatuje topícího se husitského hejtmana, ale i tak ten nejstarší tu roste již úctyhodná tři staletí, má 29 metrů výšky a 466 cm v obvodu. Je to dub letní, symbol síly, dlouhověkosti a odolnosti, v germánské mytologii zasvěcený bohu blesku, Thórovi.

Využití a příroda

Zatímco v rybníku se plácají kapři, v okolí můžete narazit na Stehlíka obecného, Brhlíka lesního, Strnada obecného, Pěnici černohlavou, Skřivana polního a další. Do 18. století rybník patřil obci, po té rodině Pátkových a od roku 1756 rodu Colloredo-Mannsfeld, dnes panu Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, držiteli dobříšského zámku. Pro zámek mělo toto místo také velký význam. Odtud byly zavlažovány zámecké zahrady a zásobovány i zámecké kašny.

Skrytý starodávný kout Bzdinka, rybník a památné duby