Karlík: Zapomenutý hrad Karla IV.

Vysoko nad Karlickým potokem na ostrohu stával hrad Karlík. Do Dobřichovic nebo na druhou stranu k Mořině je coby kamenem dohodil. Z kdysi opěrného hradu založeného Karlem IV. do současnosti příliš nezbylo. Jen několik náznaků zdí a terénních nerovností svědčí o dávné historii tohoto místa.

Popíjejí spolu a král mu ukáže dárek pro královnu. Nakonec se královna prořekne, ale král se vůbec nehněvá, je rád, že ji má u sebe. Ale na hradě zůstat nemůže, zavolá tedy Arnošta, aby jim připravil koně a oni mohli ještě v noci odjet na hrad Karlík. Ale Petr se Štěpánem obcházejí nádvoří, tudíž nemohou odjet.

Jaroslav Vrchlický ve hře Noc na Karlštejně.

Tak Karlík proslavil Karlík Vrchlický, ale romantický popis měl daleko ke skutečnosti, byť za je do jisté míry zahalena závojem zapomnění. Hradu, či spíše hrádek, vznikl v roce 1358. Za obléhání husitů zanikl o 60 let později roku 1422. Tedy možná. V zachovalých písemnostech pro to opory nenajdeme. Vím jen, že ve v roce 1544 již pod jménem Karlík nefiguroval hrad, ale jen mlýniště a rybník, které musely být v údolí pod hradem.

Spoléhat se na Hájka z Libočan také nelze. V jeho snaze psát o událostech zemí českých sám se dopouštěl nevědomých a nekdy i vědomých chyb, kdy si lecos domyslel a tak mnozí ho mají za známého to sedmilháře. Co se týká Karlíku, dozajista se mýlil.

Karlík nikdy nebyl majestátním a rozsáhlým hradem, který by mohl hostit královnu a její dvůr. Nakonec o velikosti hradu můžete soudit dnes z plochy jeho jádra a i příkopu před ním i dnes. Snad tu stála nějaká “karlštejnáská chata” – lovecký hrádek kam se panovník či spíše jeho lovčí mohl občas uchýlit či zakončit výjezd z hradu královského. Něco jako Jenšov na Křivoklátsku snad.

Příkop hradu Karlíka je stále dobře patrný a když z něho člověk leze do míst bývalého jádra za deště, užije si ho z plna.

V posledních letech hrad ovšem zase ožil. Kdosi tu udělal řadu výkopů, kterými odkryl zbytky zdí. Těžko říct zdali je tu prováděn legální výzkum nebo se někdo rozhodl se zvědavosti amatérsky toto místo poničit. Každopádně o tom co se tu děje není nikdy zmínky, tak snad nenastala varianta druhá. Dnes odkryté zdi by se totiž pomalu začaly rozpadat a i to co tak dlouho bylo ukryto pod povrchem, zmizelo by v sutinách ….


Ale i tak stojí na Karlík se podívat. Je škoda, že výhled do údolí je zarostlý stromy, ale na okolních skalách, oko botanika zaplesá. Pod místem kde hrad stával, je studánka a v celém údolí několik chatových osad. Tedy studánka – bývávala, ale za poslední roky se změnila k nepoznání. Ztrouchnivěla, rozpadla se a tak tam možná teď už bude jen pár kamenů v bažině. Její stříška i stěny jsou pryč.

Dostat se sem dá i na kole a odtud dál na Karlštějn, třeba přes Mořinu, a dál k lomu lomu Amerika. Ovšem na samotný Karlík, těch pár metrů, je lépe jít pěšky. Jednak táhnout sem kolo je nesmysl, jednak se tím víc víc bude ničit úbočí hradního příkopu

Netřeba asi připomínat, že Karlík a jeho okolí je součástí Chráněné krajinné oblasti Český kras a s ohledem je třeba zde se chovat. A ještě malý tip až budete na Karlíku. Rostou tu lípy, buky i duby. A právě jeden dub je suchý. Ač to tak nevypadá je úplně celý dutý a můžete se přesvědčit jak jej příroda nejenom využila, ale budete-li mít štěstí, kdo se na tom podílel …

Karlík: Zapomenutý hrad Karla IV.

Napsat komentář