Aspekty karmapovy komunikace

Celý text je mojí úvahou, která jen nedokonale a povrchně popisuje můj konstrukt víceúrovňové komunikace
O Karmapovi, duchovní hlavě linie Karma Kagjü, jedné ze škol tibetského buddhismu, se říká že komunikuje na deseti úrovních k nimž se každý připojuje dle míry svého poznání.
Když jsem se s ním poprvé setkal, působil na mě jako mladík, kterému chyběly všechny aspekty jež bych očekával od někoho kdo je označován za “živého Buddhu” a nejdéle se vědomě zrozujího lámu, kterého poprvé zaznamenaly dějiny před 2500 lety po boku Buddhy Šákjamuniho jakožto bódhisattvu Milující oči.
Příroda se bojí prázdnoty a lidská mysl taky. Proto ji vyplňuje šumem – vykonstruovanými představami které extrapolují vnímanou realitu, ale i vnímanou realitu celých předchozích generací.

Někdy v té prázdnotě vznikne svět čarodějnic a vlkodlaků, někdy návštěvníků z kosmu, světy bytostí fantazijních, na pomezí reality či zkreslené obrazy skutečných tvorů, migrantů, sorosem placených poskoků a dalších bludů či polobludů, které nejsou pro mysl ani zdaleka tak strašidelné jako prázdnota.
A taky představy aspektů velkých duchovních vůdců, jejich dokonalosti, vnitřní automaticky vše objímající síly a další. Jaké zklamání.

Ale každé zklamání je katarzí, která posune člověka z jedné úrovně komunikace do jiné. Krůček za krůčkem k prozření. Dlouhá cesta o mnoha zastavení jejichž počet zůstane až do jejího dokončení uzavřený.

Multičetnost karmapovy komunikace tomu ale dává ale něco navíc – deset rozměrů. Proč zrovna 10? Proč ne 11? Na tom nesejde, možná jich je 9 a možná 456 a možná 7,8 miliard.

Fascinující je už jen ta myšlenka komunikace souběžné komunikace na vícero úrovních. Každá z nich vyžaduje jinak postavenou srozumitelnost, opírá se o jinou znalost a vědomé poznání.

Na některých úrovních žijí čarodějnice, na jiných ďábelský Soros s prakticky neomezenými prostředky a distribuují se Bilovy čipy.
Bubák pod postelí má pro dítě sílu reality a když dítě dospívá, stane se dospělým a pak se blíží ke stáří a smrti, ten bubák roste s ním. Mění se, nabývá mnoha podob, ale stále má tu sílu reality.

Ve světě podpostelových bubáků nefunguje komunikace na kvantové fyzice, stejně jako ve světě kvantové fyziky se příliš nevyskytují podposteloví bubáci.
Ale komunikace je všudypřítomná, její kontext je tak odlišný. Je možné ho respektovat, pokud by byl člověk vševědoucí, a nebo se pohybovat jen ve oblastech společných všem.

Jak prosté, že?

Aspekty karmapovy komunikace
Štítky:                        

Napsat komentář