Proč Francouzi ukazují bílou packu?

Narazil jsem na krásný francouzský idiom:

…où piétons et automobilistes ont dû montrer patte blanche.

Jakou bílou packu museli ti chodci a motoristé ukazovat?

Ukázat bílou packu znamená prokázat identitu, případně prokázat úmysl. Je to z bajky Le Loup, la Chèvre et le Chevreau – Vlk, koza a dítě, od francouzského spisovatele – bajkaře a básníka 17. století, Jean de La Fontaine. Koza, řekla dítěti, které zůstalo samo doma, že může otevřít dveře pouze zvířeti s bílou tlapkou, aby se dovnitř nedostal vlk se šedými tlapkami.

Proto se Francouzi prokazují bílou packou.

Proč Francouzi ukazují bílou packu?