Kapli nechal postavit Maxmilián Berger, český a rakouský politik, v polovině 19. století poslanec Říšského sněmu, předseda výboru pro dostavění Národního divadla

Zasvěcena byla svatému Maxmiliánovi. Do krypty byla jako první pochována jeho maminka hraběnka Walburga z Lacknerů, která založila ve Svatém Janu školu a nadaci.

V roce 1967 povalila vichřice na zchátralou kapli stromy, opravy se vlekly desítky let a některé kamenné prvky se už obnovit ani nepodařilo.

Nad vchodem do kaple je anděl se stuhou na níž je napsáno:

Venit hora et nunc est quando mortui audient vocem Filii Dei
“Přijde hodina a nyní je, kdy mrtví uslyší hlas syna Božího”

Kaple svatého Maxmiliána ve Svatém Janu pod Skalou