Petr Šnajdr

Business analytik, compliance, Enterprise architektura

co

dělám?

Spojuji potřeby vlastníků, managementu a organizačních jednotek společnosti způsobem, který podporuje dosažení záměrů a splnění stanovených cílů.  Hledám a ověřuji možná inovativní řešení a kombinuji multioborové znalosti z oblastí od obchodních procesů, informačních a telekomunikačních technologií až po zajištění souladu s právními a dalšími regulačními požadavky. 

Business analýza

Popis aktuálního stavu předchází navazujícím realizačním krokům nebo strategickým rozhodováním související s uvažovanou změnou. Business analýza také hledá možná řešení a předkládá je managementu za účelem odhalení slabin, potvrzení silných stránek a dalších charakteristik projektu nebo i celé společnosti

Podniková architektura

Návrh a plánování podnikových systémů a procesů tak aby na sebe bezešvě navazovaly způsobem, který efektivně a flexibilně bude umožňovat realizovat obchodní a strategické cíle společnosti, budovat hodnotu pro zákazníka a výnosy vlastníka.

Umělá inteligence

Implementace nástrojů a prvků umělé inteligence za účelem zvýšení efektivity obchodních procesů, podpory řízení. úspory nákladů, zvýšení kvality a vybudování jasných konkurenčních výhod

Hlavní tržní segmenty

Bankovnictví a finnační trhy

Od roku 2017

Online media

Od roku 1998

TELCO

Od roku 2014

Internet services

Od roku 1996

CURRICULUM

VITÆ

Za roky práce a zkušeností vím, že nejdůležitější je dobře pochopit co je cílem a posunout věci tam kde třeba. Dělat věci tak jak se dělat mají – odborně i lidsky.  Vytvářet přidanou hodnotu, reflektovat změny, komunikovat a přitom stále mít na mysli potřeby zadavatele. Provádět změny s respektem, ale současně i odvahou.  To vše mi přinesla práce a projekty pro níže uvedené společnosti a mnoho dalších, které z části najdete v pdrobném CV níže. 

Komerční banka a.s. - Business analytik, Externí product owner

Analýzy potřeb a regulatorních požadavků zejména s dopadem na ochranu dat a osobních údajů, návrhy zajištěn compliance, analýzy aplikačních systémů a procesů banky, podpora pří vývoji informačních systémů a externí řízení squadu Data Privacy.

Seznam.cz a.s - Technický ředitel

Řízení IT provozu, aplikačního vývoje a později i produkt management intenzivně rostoucího internetového portálu s dominantní pozicí na trhu.

Atlas.cz a.s - Produktový a technický ředitel

Kompletní řízení produktů internetového portálu včetně zajištění aplikačního IT rozvoje. Reorganizace produktového portfolia a změny podporující růst společnosti do té doby ztrácející podíl na trhu.

Stream.cz a.s. - Chief Operations Officer, zástupce CEO

Nastavení transformace společnosti a zvýšení její provozní i obchodní efektivity. Kompletní výkonné řízení společnosti dle požadavků vlastníka včetně produktového, IT vývoje, marketingu, obchodních procesů, finančního řízení a denní operativy.

O2 Czech Republic a.s - Product manager

Produktové řízení infrastrukturálních cloudů a jejich marketingová podpora. Návrhy řešení, analýzy trhu, zpracování koncepce produktů a řízení jejich životního cyklu.

Certifikace

ISO 27001 Lead Auditor / Systém bezpečnosti informací

Audit systému informační bezpečnosti dle požadavků ISO/IEC 27001 a návaznosti na zákon č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti

IT Infrastructure Library / ITIL® Foundation

Soubor praxí prověřených konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií, a to jak ze strany dodavatelů IT služeb, tak i z pohledu zákazníků.

ISO 9001 Certified Manager

Mezinárodní certifikát systému řízení kvality. Standard požadavků na zavedení systému managementu kvality ve firmách. Rámec a sada principů, které zajišťují základ pro efektivní procesy a pracovníky, kteří budou vytvářet opakovaně efektivní produkty nebo služby.

ISO 9001 Certified Manager

Systém managementu jakosti v souladu s ISO 9001.

Information Security Management System ISO 27000 Foundation

Systém správy a ochrany definovaných informačních aktiv v rámci řízení informační bezpečnosti organizace.

Další certifikace a odborné kurzy

Systém správy a ochrany definovaných informačních aktiv v rámci řízení informační bezpečnosti organizace.

O ČEM

SI S VÁMI VELMI RÁD POPOVÍDÁM?

Zjednodušuji složitosti podnikání pomocí analýzy, architektury a komunikace.  Spojuji obchodní cíle s technologickými řešeními pro dosažení konkurenční výhody a zlepšení zákaznické spokojenosti. Plánuji, návrhuji a realizuji změny v architektuře a procesech pro efektivnější a inovativnější podnikání

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ KTERÉ NESELŽE

Každá změna je komplexní problém integrující do sebe řadu kompetencí, znalostí, systémů, ale v první řadě záměrů a očekávání. Dovést je ke zdárnému konci na čas a v plánovaném rozpočtu znamená vytvořit flexibilní plán, na cíl zaměřený tým, schopnost řídit dodavatele i samotné dodávky. Budu s vámi pracovat na tom, aby změna byla úspěšná a podpořila business a rozvoj společnosti tak jak se od ní očekává.

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY A SPOLEHLIVOSTI

Strategický nástroj umožňující navrhovat a plánovat podnikové systémy, procesy a infrastrukturu tak, aby byly co nejefektivnější a poskytovaly maximální hodnotu pro zákazníky, zlepšení výkonnosti, konkurenceschopnosti a optimalizaci nákladů.

ŘÍZENÍ A STRATEGICKÉ PREDIKCE BUDOUCÍCH STAVŮ

Strategický nástroj umožňující navrhovat a plánovat podnikové systémy, procesy a infrastrukturu tak, aby byly co nejefektivnější a poskytovaly maximální hodnotu pro zákazníky, zlepšení výkonnosti, konkurenceschopnosti a optimalizaci nákladů.

AUTOMATIZACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ

Strategický nástroj umožňující navrhovat a plánovat podnikové systémy, procesy a infrastrukturu tak, aby byly co nejefektivnější a poskytovaly maximální hodnotu pro zákazníky, zlepšení výkonnosti, konkurenceschopnosti a optimalizaci nákladů.

ŘÍZENÍ KVALITY JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

Strategický nástroj umožňující navrhovat a plánovat podnikové systémy, procesy a infrastrukturu tak, aby byly co nejefektivnější a poskytovaly maximální hodnotu pro zákazníky, zlepšení výkonnosti, konkurenceschopnosti a optimalizaci nákladů.

Vždy něco navíc

GDPR

Compliance, Privacy by design, podpora, školení, analýza, implementace

DORA

Digital Operational Resilience Act, Compliance, posouzení, školení, analýza, implementace

NIS2

Compliance, identifikace a kategorizace aktiv, risk analýzy a řízení rizik, incidentů, školení

Cybersecurity Act

Compliance, identifikace a kategorizace aktiv, risk analýzy a řízení rizik, řízení incidentů, školení

AI Act

Compliance, analýza, implementační podpora, governance, dokumentace, konzultace

Umělá inteligence

Automatizace, optimalizace, prediktivní analýzy, personalizace, podpora řízení podniku

Proč

právě já?

Zaměření na cíl

Dobré uchopení požadavků a jejich průběžná validace je základem pro úspěšné naplnění očekávání

Komplexita řešení

Uchopení řešeného tématu v celé šíři včetně průběžných změn. Odkrývám možnosti, nabízím varianty řešení

Systematičnost

Usiluji o to, aby moje práce byla uspořádaná, transparentní a až do dosažení cíle soustavná

Analýza forever

Práci opírám o tvrdá data, analýzy a prediktivní modely, které minimalizují náhodnost výsledku

Odbornost

Kontinuálně se vzdělávám a rozvíjím i dle zaměření aktuálního projektu od techniky, obchodu až po legislativu

Systemický přístup

Zaměřuji se na užitečnost ve vztahu k zakázce, otevřený vztah k řešením, zaměřuji se na kontext a reflexi

Kontaktuje mě

Pár slov řekne více než mnoho stran textu.  Rád odpovím na váš email nebo se s vámi sejdu. Možností je mnoho a to včetně elektronických jako je skype, zoom , skype for business či další