Petr Šnajdr

Business analytik a Enterprise architect

co

dělám?

Zjednodušuji složitosti podnikání pomocí analýzy, architektury a komunikace.  Spojuji obchodní cíle s technologickými řešeními pro dosažení konkurenční výhody a zlepšení zákaznické spokojenosti. Plánuji, návrhuji a realizuji změny v architektuře a procesech pro efektivnější a inovativnější podnikání

Business analýza

Klíčová část procesu rozhodování v moderním podnikání pomáhající zlepšovat výkonnost podniku, plánování, identifikování obchodních příležitostí a minimalizacei rizik prostřednictvím vhodných technologií a metodik. Od IT až po obchod a marketing.

Enterprise Architecture

Strategický nástroj umožňující navrhovat a plánovat podnikové systémy, procesy a infrastrukturu tak, aby byly co nejefektivnější a poskytovaly maximální hodnotu pro zákazníky, zlepšení výkonnosti, konkurenceschopnosti a optimalizaci nákladů.

Internal Audit

Nezávislé ověření souladu podniku s vnitřními a vnějšími regulatorními požadavky v oblastech řízení kvality a řízení bezpečnosti či ochrany os. údajů

Certifikace

ISO 27001 Lead Auditor / Systém bezpečnosti informací

Audit systému informační bezpečnosti dle požadavků ISO/IEC 27001 a návaznosti na zákon č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti

IT Infrastructure Library / ITIL® Foundation

Soubor praxí prověřených konceptů a postupů, které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat využití informačních technologií, a to jak ze strany dodavatelů IT služeb, tak i z pohledu zákazníků.

ISO 9001 Certified Manager

Mezinárodní certifikát systému řízení kvality. Standard požadavků na zavedení systému managementu kvality ve firmách. Rámec a sada principů, které zajišťují základ pro efektivní procesy a pracovníky, kteří budou vytvářet opakovaně efektivní produkty nebo služby.

ISO 9001 Certified Manager

Systém managementu jakosti v souladu s ISO 9001.

Information Security Management System ISO 27000 Foundation

Systém správy a ochrany definovaných informačních aktiv v rámci řízení informační bezpečnosti organizace.

Další certifikace a odborné kurzy

Systém správy a ochrany definovaných informačních aktiv v rámci řízení informační bezpečnosti organizace.

Proč

právě já?

Zaměření na cíl

Dobré uchopení požadavků a jejich průběžná validace je základem pro úspěšné naplnění očekávání

Komplexita řešení

Uchopení řešeného tématu v celé šíři včetně průběžných změn. Odkrývám možnosti, nabízím varianty řešení

Systematičnost

Usiluji o to, aby moje práce byla uspořádaná, transparentní a až do dosažení cíle soustavná

Analýza forever

Práci opírám o tvrdá data, analýzy a prediktivní modely, které minimalizují náhodnost výsledku

Odbornost

Kontinuálně se vzdělávám a rozvíjím i dle zaměření aktuálního projektu od techniky, obchodu až po legislativu

Systemický přístup

Zaměřuji se na užitečnost ve vztahu k zakázce, otevřený vztah k řešením, zaměřuji se na kontext a reflexi

Chcete vědět více?

Pár slov řekne více než mnoho stran textu.  Rád odpovím na váš email nebo se s vámi sejdu. Možností je mnoho a to včetně elektronických jako je skype, zoom , skype for business či další