Brdské cedule

Občas člověk narazí na nějakou podivnost, něco jakoby sem nepatřilo. Jsou to cedule, které míjí coby pěší i cyklista a někdy i motorista. A zdaleka ne všechny ukazují ke blízké studánce, oznamují chráněnou krajinou oblast a nebo prostě jen zákaz

Jsou místa, která jsou takříkajíc na dosah ruky, a přesto nějakým kouzlem zůstala ukryta před davy na Hřebenech jinak všudypřítomných Větrovkářů pestrobarevných. Snad je to magie místa ne nepodobná té z knihy Chameleon a zrcadlo od Perse Anthonyho, která chrání

Nečekané setkání

Pokud bych chtěl zastihnout vysokou, vybral bych si jinou dobu, jiné místo a i jiné vybavení. Ale zákony pana Murphyho jsou neúprosné. Byl nádherný květnový den, slunce svítilo na zlatem zářící lány řepky, opodál šuměl les a v dáli zůstala

Vodopády nad Řevnicemi

Bzučení včely, ptáci, zvuky lámajících se větviček jak v houští jakési zvíře prchá, to vše patří ke koloritu lesa. Večerní koncerty ptactva po parném letním dni jsou tím, co uspokojí i náročného posluchače. Jsou ale zvuky, které do lesa nepatří.