Městské hradby Berounské

Rytina ze Zapovo-Mikovcových “Starožitností a památek země České”
Vydali Kober & Markgraf, Praha 1860.

Kdysi musely působit hradby královského města Berouna skutečně monumentálně. Vybudovány za vlády krále Václava II, dlouhé 1170 metrů, až 9 metrů vysoké, v patě 2 metry široké a metr v koruně. V místech chráněných Berounkou a Litavkou o něco nižší – jen 6,5 metru výšky. Na dvou místech prolomeny branou a dvěma brankami. 37 hranolovitých ku městu otevřených bašt. Vůkol pak příkop 11 až 17 metrů široký a 8 metrů hluboký.

Svoji kvalitu mohly poprvé ověřit v dubnu roku 1421, kdy město obléhal Jan Žižka. To už je 600 let …
Od století šestnáctého vylepšeny a doplněny tak, aby vyšly vstříc rozvoji ručnic. Přestavěly se bašty a vybudovaly střílny pro střelce.

V 90 letech 20 století proběhla jejich rekonstrukce a stabilizace. I když z nich zbylo torzo, příkop zmizel zcela, v různém stavu se dochovalo 20 bašt.

Městské hradby Berounské
Štítky: