Washington Post popisuje obrovské skryté náklady na provoz AI chatbotů, jako je ChatGPT nebo Bard, které mohou brzdit rozvoj umělé inteligence. Tyto chatboty používají velké jazykové modely, které vyžadují mnoho výpočetního výkonu a počítačových čipů. To omezuje jejich kvalitu a dostupnost pro veřejnost i pro firmy. Například OpenAI neumožňuje používat svůj nejnovější model GPT-4 v bezplatné verzi ChatGPT a Google neintegroval svůj chatbot Bard do svého vyhledávače. Náklady na provoz těchto chatbotů jsou tak vysoké, že by mohly zpomalit celosvětový boom umělé inteligence, který vyvolaly. Bílý dům označil výpočetní nároky generativní AI za národní problém a naléhal na vytvoření udržitelnějších systémů.

Článek je o:

  • Obrovských skrytých nákladech na provoz AI chatbotů, jako je ChatGPT nebo Bard
  • Omezení kvality a dostupnosti těchto chatbotů pro veřejnost i pro firmy kvůli vysokým nákladům a nedostatku počítačových čipů
  • Možném zpomalení celosvětového boomu umělé inteligence, který vyvolaly velké jazykové modely
  • Národním problémem výpočetních nároků generativní AI a potřebě vytvořit udržitelnější systémy

Zdroj: https://www.washingtonpost.com/technology/2023/06/05/chatgpt-hidden-cost-gpu-compute/

Skryté náklady na provoz AI chatbotů mohou brzdit rozvoj umělé inteligence
Štítky: