Stable Diffusion

Stable Diffusion je hluboké učení, text-to-image model vydaný v roce 2022. Je primárně používán k generování detailních obrázků podmíněných textovými popisy, i když může být také použit k jiným úkolům, jako je inpainting, outpainting a generování image-to-image překladů řízených textovým