Hradiště na Ždáru

Nedaleko Rokycan, na vrcholu zvaném Ždár stávalo kdysi pravěké hradiště. Žďár nijak nevyniká svoji nadmořskou výškou 629 metrů, ale i tak je to unikátní hora plná suťových polí, unikátní přírody, s výhledy do krajiny a historií, kterou tu lze stále v rozvalinách valů vidět.

Hradiště tu stálo pravděpodobně v pozdní době bronzové, mladší a pozdní době halštatské. Dnes zde můžeme zahlédnou dvojí systém valů. První, dlouhý 660 m, z vnější strany vysoký mezi 1 až 1,5 m, z vnitřní strany do 0,5 metru, opevňuje plochu asi 24 hektarů.

Na digitálním modelu reliéfu vnitřní val jasně vystupuje.

Nálezů keramiky a bronzových předmětů tu v minulosti bylo velmi málo, systematický archeologický průzkum zde neproběhl.

Vnitřní val má délku 240 metrů a opevňuje plochu vrcholu asi o rozloze 1 hektar. Nachází se asi o 165 metrů nad vnějším valem.

Mapa Žádáru – vnitřní val je zakreslen,
Hradiště na Ždáru
Štítky: