Skelná huť pod Třemšínem

Když někdo řekne Skelná Huť v souvislosti s Brdy, to první co se člověku vybaví je louka se stodolou nad obcí Láz kousek od Příbrami. Ale skelných hutí bylo víc a název po ní nese i nevelká loučka na úpatí vrchu Třemšína. Zdejší hutě byly ty na Brdech nejstarší. Vznikaly v 16 až 18. století v bývalých panských lesích. Ta úplně nejstarší v Předních Hutích zanikla za třicetileté války. Roku 1645 zde rožmitálské obyvatelstvo ukrylo zde své cennosti, však ty byly objeveny, zabaveny a osada i huť vypáleny. V pozdějších letech huť však vrchnost obnovila.

Lidé se zde však protloukali všelijak. Nejčastěji je živilo drobné zemědělství, domácí dřevovýroba a lesní práce v třemšínských pralesích . V Hutích pod Třemšínem, u rybníka Kotelský, býval železný hamr, pila šindelka a ještě později dvouhájovna.

Při cestě k vrcholu Třemšína je však malá loučka, která se jmenuje Skelná Huť také. Dnes tu stojí novodobá chata, je tu malý rybníček, louka a dokola jen les. Nedaleko se prý dají najít vyvýšeniny se zbytky keramiky, skla, porcelánu a dalších reliktů upomínajících na zdejší minulost.

Skelná huť pod Třemšínem
Štítky: