Grilování

Gril je velmi stará technika přípravy jídla a tradovala legenda, která ho spojuje s umučením svatého Laurenta v roce 258 n. l. zásluhou Římanů. Prý vykřikl ke svým mučitelům:

„Tato strana je už opečená dost, rozmyslete si, zda máte maso radši propečené nebo syrovější a tak prý vzniklo rčení “být na grilu”.

Dlouho se věřilo, že podoba královského sídla svatého Vavřince v El Escorial ve Španělsku byla inspirována tvarem grilu díky slibu Filipa II. , že postaví svatyni světci a mučedníkovi, jehož svátek se shoduje s dnem bitvy u Saint-Quentin. Tím ovšem byl pro změnu svatý Vincent ze Zaragozy

Už ve starověkých civilizacích, jako je Egypt, Řecko a Řím, bylo grilování běžnou součástí každodenního života. Ve středověku a renesanci se grilování stalo symbolem přepychu a společenského postavení.

Na dvorech a ve šlechtických sídlech se grilovala různá masová jídla a bylo často doprovázeno různými společenskými událostmi a bankety. Příprava už tehdy někdy prováděli “gril-mistři”.

Za mě chápu oblibu grilování nejenom kvůli specifické chuti, ale i proto že je v zásadě dosti jednoduchou a dostupnou technikou

Grilování
Štítky: