Codex Wallerstein je raně novověký rukopis, který obsahuje bojové umění a soubojové techniky používané v Evropě během 15. a 16. století. Tento rukopis, pojmenovaný po svém majiteli, je považován za jednu z nejvýznamnějších knih o historickém evropském šermu.

Codex Wallerstein byl sepsán kolem roku 1470 a obsahuje ilustrace a popisy různých zbraní a technik boje, včetně mečů, seker, dýk, kopí a dlouhých holí. Rukopis zahrnuje také techniky se zbrojí a bez zbroje, a popisuje různé aspekty bojového umění, jako je držení zbraně, údery a další.

Texty a ilustrace Codexu Wallerstein poskytují cenné informace o evropských bojových technikách tohoto období. Rukopis nabízí náhled na rytířské tradice a kulturu raně novověké Evropy.

Díky svému historickému významu je Codex Wallerstein cenným pramenem pro moderní rekonstrukci a studium historického evropského šermu.

Codex Wallerstein je rozdělen na tři části, které se zaměřují na různé bojové techniky a zbraně:

  1. První část: Boj s mečem a štítem Tato část se zaměřuje na techniky boje s jednoručním mečem a štítem. Obsahuje ilustrace a popisy různých úderů, řízů, parád a obran proti útokům. Ukazuje také různé způsoby chvatů a boj v blízkém kontaktu.
  2. Druhá část: Boj se zbraněmi na dlouhou vzdálenost Tato část se zabývá technikami boje s dlouhými zbraněmi, jako je kopí, dlouhá hůl nebo halapartna. Ilustrace a popisy ukazují správné držení zbraně, útoky a obrany, a také taktiky boje s protivníkem na delší vzdálenost.
  3. Třetí část: Boj s různými zbraněmi Tato část se zaměřuje na boj s různými zbraněmi, jako jsou sekery, dýky a jiné zbraně používané v boji. Poskytuje instrukce a techniky pro efektivní použití těchto zbraní a boj proti protivníkovi.

Codex Wallerstein je doplněn ilustracemi, které ukazují jednotlivé bojové techniky a postupy. Tyto ilustrace jsou doprovázeny textem, který popisuje a vysvětluje jednotlivé pohyby a strategie. Celkově se jedná o cenný pramen pro studium historického evropského šermu a bojových technik tohoto období.

Rukopis Codexu Wallerstein je v současnosti uložen v Národní knihovně v Rakousku a je přístupný badatelům a historikům, kteří se zajímají o bojová umění a historický šerm.

Codex Wallerstein